Om Kreditbörsen

Kreditbörsen Sverige AB är verksamma inom peer-to-peer (P2) utlåning där vi agerar låneförmedlare och matchar ihop långivare med låntagare. Vår målsättning är att skapa bättre villkor både för låntagare och långivare. Vi står under tillsyn av Finansinspektionen och erhöll vårt tillstånd för för betalningsförmedling under 2016.